ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Οι Πλήρεις Ακολουθίες της ημέρας. Εἰσοδικόν:Παρά τή συντομία του, τό Συναξάριο τῆς 6ης Ἰανουαρίου μᾶς δίνει τό πλῆρες νόημα τῆς μεγάλης δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων (ἀπόδοση στή νεοελληνική): Ἀφοῦ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνδύθηκε τόν παλαιό Ἀδάμ, ἔγινε δηλαδή ἄνθρωπος, κι ἀφοῦ ἐφάρμοσε ὅλα ὅσα ἐπέβαλλε ὁ ἰουδαϊκός Νόμος, πῆγε στόν Ἰωάννη, τό μεγάλο προφήτη, γιά νά βαπτισθεῖ. Ὁ Ἰωάννης ὅμως πρόβαλε ἀντιρρήσεις λέγοντας: «Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό Σένα, πού εἶσαι ἀναμάρτητος, καί Σύ ἔρχεσαι σέ μένα γιά νά λάβεις βάπτισμα;» (Ματθ. 3,14). Ὅταν ὅμως ἄκουσε ἀπό τόν Κύριο νά τοῦ λέει: «Ἄφησε τώρα τίς ἀντιρρήσεις καί μή φέρνεις δυσκολίες· διότι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο πρέπει νά ἐκπληρώσω κάθε ἐντολή τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 3,15), Τόν ἄφησε νά βαπτισθεῖ. Μόλις ὁ Χριστός βαπτίσθηκε, ἁγίασε ὅλη τή φύση τῶν ὑδάτων καί, ἀφοῦ ἔθαψε μές στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνη κάθε ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων, βγῆκε ἀμέσως ἀπό τό νερό. Ἔτσι λοιπόν ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀνακαίνισε καί ἀνέπλασε τόν παλαιωθέντα ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπο καί τοῦ χάρισε τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ Φώτων ὀνομάζεται καί  Ἐπιφάνεια. Ὅπως ὅμως ἐπεξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ μιά ὁμιλία του, δέν πρόκειται γιά μία Ἐπιφάνεια ἀλλά γιά δύο: Μία αὐτήν τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό καί τήν Δεύτερη πού πρόκειται νά γίνει ἐνδόξως κατά τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἕνας μάλιστα ἀπό τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἔλαβε χώραν ἡ πρώτη Ἐπιφάνεια, ἐπισημαίνεται ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο (στό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας): Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, γιά νά σώσει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Αὐτή ἡ χάρη μᾶς καθοδηγεῖ νά ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες καί νά ζήσουμε μέ σωφροσύνη, μέ δικαιοσύνη καί μέ εὐσέβεια στόν παρόντα αἰώνα, περιμένοντας τή μακαριότητα πού ἐλπίζουμε, δηλαδή τήν ἐμφάνιση τῆς δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (Τίτ. 2, 11-13). Ἡ Ἁγία Τριάς, πού φανερώθηκε κατά τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας, εἴθε νά ἁγιάζει κάθε ἄνθρωπο καί τή φύση τήν ὁποία δημιούργησε «καλή λίαν», γιά νά ἀποτελεῖ τήν κατοικία τοῦ ἡμέτερου Γένους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑ

Ιλ. Τζαβέλλα 27 303 00 Ναύπακτος

arxodariki@gmail.com

2634022201

  • Κωδικός Προϊόντος : ΒΙ10385
  • Διαθεσιμότητα Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
  • 5.00€

Ετικέτες: ΑΓΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Βιβλία