Menu
Καλάθι αγορών

Όροι & Προϋποθέσεις

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑ

αφμ 090372930

δου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

εδρα ΤΖΑΒΕΛΛΑ 27 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

γεμη 133794112000

 

 

Όροι χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

η) Το παρόν συνιστά συμφωνητικό, που συνάπτεται μεταξύ εσάς (εις το εξής πελάτης/ χρήστης του ιστοχώρου) και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑ” και διακριτικό τίτλο “CHRISTIANORAMA”, με έδρα την Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επί της οδού Ιλ. Τζαβέλλα αρ. 27, κατόχου και διαχειρίστριας του παρόντος ιστοχώρου www.christianorama.com  (εις το εξής christianorama/η εταιρεία μας/Εμείς/ παρόν ιστοχώρος).

ii) Ο πελάτης/ χρήστης της christianorama οφείλει να διαβάσει με προσοχή το παρόν και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους κάτωθι γενικούς όρους, που ρυθμίζουν την περιήγηση, πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστοχώρου, καθώς η περαιτέρω χρήση, περιήγηση και είσοδος στον ιστοχώρο www.christianorama.com  και στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας (e-σοπ), η χρήση των όποιων υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, η πραγματοποίηση όποιας συναλλαγής μέσω αυτού συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών, με την επιφύλαξη παντός εν γένει νόμιμου δικαιώματος του πελάτη/χρήστη.

iii) Η Chriatianorama διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς το παρόν στο σύνολό του ή ως προς ορισμένους μόνο όρους του ανά πάσα στιγμή άνευ άλλου τινός και κάθε τροποποίηση είναι ισχυρή από τη δημοσίευσή της, δηλαδή την ανάρτησή της στον παρόντα ιστοχώρο. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η όποια τροποποίηση ή αλλαγή όρων δεν ισχύει για παραγγελίες, που ήδη έχει κάνει ο πελάτης/χρήστης.

iv) Οι όροι του παρόντος ενημερώθηκαν οριστικώς την 25/04/2012.
Α. Ορισμοί

Ιστοχώρος/site: ο παρών διαδικτυακός τόπος www.christianorama.com ως σύνολο επιμέρους ιστοσελίδων.

Αγοραστής: κάθε πελάτης/χρήστης που εκδηλώνει ενδιαφέρον προς αγορά για ένα προϊόν, που παρουσιάζεται στον ιστοχώρο και που προβαίνει στην παραγγελία/ηλεκτρονική αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος μέσω αντικαταβολής ή άλλου ρητώς αναγραφομένου τρόπου πληρωμής.

Εγγραφή: η αίτηση του πελάτη/χρήστη προς εμάς για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στη christianorama.

Β. Υπηρεσίες ιστοχώρου/ Διαδικασία & Όροι Αγορών μέσω του e-shop

i) Ο ιστοχώρος www.christianorama.com  είναι μια διαδικτυακή τοποθεσία μέσω της οποίας γίνεται η προώθηση, η έκθεση, η περιγραφή και ανάλυση, η διαφήμιση και η πώληση προϊόντων της εταιρείας μας (e-shop).

ii) ΕΓΓΡΑΦΗ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: Για την πρόσβαση και περιήγηση στον παρόντα ιστοχώρο δεν απαιτείται αρχικώς εγγραφή. Αυτό, όμως, καθίσταται απαραίτητο, προκειμένου ο πελάτης/χρήστης να εκδηλώσει ενδιαφέρον προς αγορά ενός προϊόντος (παραγγελία) και τελικώς να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη αγορά, επιλέγοντας τρόπο παραλαβής και πληρωμής. Με την εγγραφή του πελάτη/χρήστη στον παρόντα ιστοχώρο, ήτοι τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας με τα υποχρεωτικά πεδία (e-mail, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός κ.λ.π.), εκείνος αποκτά έναν ατομικό λογαριασμό, τον οποίο μπορεί να δει και να διαχειριστεί οποτεδήποτε.

Μπορούμε οποτεδήποτε και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, άνευ άλλου τινός να απενεργοποιήσουμε ή να καταργήσουμε έναν λογαριασμό πελάτη/χρήστη, εάν προκύψει κακόβουλη και κακόπιστη χρήση του παρόντος ιστοχώρου. Ρητώς απαγορεύεται η τήρηση περισσότερων λογαριασμών/προφίλ για τον ίδιο πελάτη/χρήστη.

Για την είσοδο στο λογαριασμό/προφίλ εκάστου πελάτη/χρήστη απαιτείται έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), στην οποία αποστέλλονται κι όλα τα ενημερωτικά μηνύματα/απαντήσεις εκ μέρους της christianorma και κωδικός πρόσβασης, τον οποίο εκείνος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Η διαφύλαξη του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη/χρήστη. Σε περίπτωση υποκλοπής, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή απώλειας του άνω κωδικού ο πελάτης/χρήστης οφείλει πάραυτα και με δική του ευθύνη κι επιμέλεια να μας ενημερώσει γραπτώς μέσω e-mail [email protected] ή φαξ στο +302634022201.

iii) ΑΓΟΡΕΣ: Στον παρόντα ιστοχώρο φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της εταιρείας μας. Τα προϊόντα μας είναι χωρισμένα σε κατηγορίες για την ευκολότερη εντόπισή τους από τον πελάτη/χρήστη.

Ο πελάτης/χρήστης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα, όπου εμφανίζεται η ένδειξη «Αγορά» και προϊόντα μη διαθέσιμα άμεσα με την ένδειξη «Mείνετε ενήμεροι».

Κατά την παραλαβή τους ο Aγοραστής υποχρεούται να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα παραγγελθέντα προϊόντα και να ειδοποιήσει την εταιρεία σε περίπτωση λάθους ή ελαττωμάτων εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών θεωρείται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση ανεπιφύλακτα.

 

Παρόλη την επιμέλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία μας, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, σας καλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε με το κατάστημά μας, στο +302634022201 ή μέσω e-mail στο [email protected] 

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, λαμβάνετε αυτοματοποιημένο e-mail, στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της christianorama, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail, με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας, θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mails, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας.

Σε περίπτωση εκκρεμότητας ή κωλύματος που αφορά την παραγγελία σας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Είναι απαραίτητη η λήψη και διατήρηση των ενημερωτικών αυτών e-mails καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας και υποχρεούστε να μας ενημερώνετε πάραυτα σε περίπτωση που η λήψη τους δεν καθίσταται δυνατή. Σας συμβουλεύουμε ακόμα να ελέγχετε τακτικά το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας (spam folder).

iv) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Δικαίωμα επιστροφής εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων θεμελιώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) σε περίπτωση που με υπαιτιότητα των προστηθέντων υπαλλήλων της εταιρείας μας, αποστάλθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά, από αυτά που παραγγείλατε (κατά είδος ή ποσότητα), β) σε περίπτωση που κατά την παράδοση των προϊόντων διαπιστωθεί ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος. Το προϊόν επιστρέφεται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την εταιρεία μας, όπως παρελήφθη (με την πλήρη συσκευασία του) και με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ΔΑΤ, ΑΠΥ κ.ο.κ.). (Σημ: απόδειξη ημερομηνίας αποστολής είναι η σφραγίδα του κούριερ ή του ταχυδρομείου ή σε κάθε άλλη περίπτωση η ημέρα παραλαβής του προϊόντος στις αποθήκες του καταστήματος)


Η εταιρεία μας, στις άνω περιπτώσεις, επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και υποχρεούται να αντικαταστήσει το επιστραφέν προϊόν με άλλο ή να επιστρέψει το τίμημα στον Αγοραστή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών κατ’ ελεύθερη αυτής κρίση, αζημίως δια αμφότερα τα μέρη.

v) ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει κατά τη διακριτική της ευχέρεια προσφορές και εκπτώσεις στα προϊόντα της, για όσο χρόνο επιλέξει, ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων. Επίσης, δύναται να διαφοροποιεί τις τιμές των προϊόντων του φυσικού της καταστήματος και του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop). Mπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα κατά επιλεκτικό της δικαίωμα τη χορήγηση προαναγγελθείσας έκπτωσης, σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχουν αθέμιτες, ανταγωνιστικές ή κακόπιστες ενέργειες.

vi) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως αυτός ισχύει σήμερα, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την πα